OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVäZ BANSKÁ BYSTRICA

                     048 / 414 22 54                [email protected]

PartneriNovinky

22.11.2021

Dňa 20. novembra 2021 sa konala konferencia ObFZ Banská Bystrica, ktorá si volila nové orgány ObFZ BB na najbližšie štyri roky. Na konferenciu bolo pozvaných 44 zástupcov klubov s právom hlasovať, ktorí si zvolili nových predstaviteľov ObFZ.

Výsledky volieb:

Predseda ObFZ – Ivan Šimko

Členovia výkonného výboru – Roman Patráš, Pavol Turňa, Peter Mazúch, Tomáš Strečok, Tomáš Tůma, Marek Makuša

Kontrolór ObFZ – Miroslava Mazúchová

Predseda odvolacej komisie – Jaroslav Jekkel

Predseda disciplinárnej komisie – Karol Bubniak

Delegáti na konferenciu SsFZ – Tomáš Dzúrik, Ivan Šimko, Marek Makuša, Pavol Turňa, Ľubomír Auxt, Erik Gemzický

Náhradníci delegátov na konferenciu SsFZ – Peter Mazúch, Ivan Huťka, Tomáš Tůma

18.11.2021Návrhy kandidátov na funkciu volenú konferenciou ObFZ dňa 20. novembra 2021.

Predseda ObFZ:                              Ivan ŠIMKO (návrh: VV ObFZ, FK Rakytovce, MFK Dukla BB, TJ Mladosť Lučatín, ŠK Badín, FK Podkonice, OFK 1950 Priechod)

                                                     Erik GEMZICKÝ (návrh: OFK Slovan Valaská, ŠK Heľpa)

 

Členovia VV ObFZ:                          Peter MAZÚCH (návrh: VV ObFZ, FK Baník Ľubietová, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, FK Podkonice)

                                                     Erik GEMZICKÝ (návrh: VV ObFZ, TJ Slovan Malachov)

                                                     Tomáš TŮMA (návrh: VV ObFZ, FK Baník Ľubietová, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, FK Podkonice, OFK 1950 Priechod)

                                                     Marek MAKUŠA (návrh: VV ObFZ)

                                                     Roman PATRÁŠ (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB, FK Podkonice) 

                                                     Tomáš STREČOK (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB)

                                                     Pavol TURŇA (návrh: ŠK Heľpa)

                                                     Marián LAUER (návrh: OFK Slovan Valaská, ŠK Heľpa)

                                                     Marek SEDLIAK (návrh: TJ Mladosť Lučatín)

 

Kontrolór ObFZ:                             Miroslava MAZÚCHOVÁ (návrh: VV ObFZ , MFK Dukla BB, TJ Tatran Harmanec)

Predseda Odvolacej komisie:           Ján UHRÍN (návrh: TJ Slovan Malachov)

                                                    Jaroslav JEKKEL (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB, TJ Tatran Harmanec)

        

Predseda Disciplinárnej komisie:     Karol BUBNIAK (návrh: VV ObFZ, TJ Slovan Malachov, TJ Tatran Harmanec, OFK 1950 Priechod)

Delegáti na konferenciu SsFZ:              Ľubomír AUXT (návrh: VV ObFZ)

                                                         Tomáš DZÚRIK (návrh: VV ObFZ, FK Rakytovce, MFK Dukla BB)

                                                         Marek MAKUŠA (návrh: VV ObFZ)

                                                         Ivan ŠIMKO (návrh: VV ObFZ, MFK Dukla BB)

                                                         Peter MAZÚCH (návrh: VV ObFZ)

                                                         Erik GEMZICKÝ (návrh: VV ObFZ)

                                                         Pavol TURŇA (návrh: ŠK Heľpa)

                                                         (náhradníci – Ivan Huťka – za kluby SsFZ, Tomáš TŮMA – za ObFZ)

10.11.2021Blahoželanie

Dňa 12.10.2021 sa životného jubilea – 80. narodenín dožil dlhoročný predseda nášho ObFZ p. Vladimír Lehoťan. Pôvodne sme mu chceli zagratulovať osobne na volebnej konferencií, na ktorú sme ho ako čestného predsedu pozývali, žiaľ človek mieni, pán boh mení a p. Vladimír Lehoťan sa konferencie zúčastniť nemôže. Preto si mu dovoľujeme dodatočne zagratulovať takouto formou.

K Vašim krásnym narodeninám Vám prajeme pevné zdravie a veľa radosti a aby Vás nesužovali žiadne starosti. Veľa splnených snov, rodinnej pohody a životného optimizmu želá

VV ObFZ a široká futbalová rodina.

13.10.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal minulý týždeň novú vyhlášku č. 254/2021 Z. z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021. 

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID - automatu pre šport. 

16.09.2021SFZ – Usmernenie k organizácii tréningového procesu a zápasov amaterského futbalu i mládeže

https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/ 

18.08.2021Usmernenie k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022

SFZ usmernenie k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022/ 

31.07.2021Aktuálne podmienky pre organizáciu súťažných stretnutí

Usmernenie k spusteniu súťaží

19.07.2021USMERNENIE k spusteniu súťažného ročníka 2021/2022 vo futbale (s výnimkouFortuna ligy)

http://obfzbb.sk/upload/usmernenie k spusteniu súťaží 160721.docx

02.07.2021

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že 30. júna 2021 nás vo veku 85. rokov, navždy opustil dlhoročný funkcionár a člen Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica

Miroslav Debnár.

Česť jeho pamiatke!

 

04.06.2021

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že 02. júna 2021 nás vo veku 65. rokov, navždy opustil dlhoročný rozhodca súťaží Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica

Jozef Zeman.

Česť jeho pamiatke!

 

26.05.2021Novelizácia

Napriek celospoločenskému zásahu pandémiou korony je dynamika vývoja legislatívnej sféry vo futbale stále kontinuálna. V tomto seriáli zachytávame novelizáciu registračného a prestupového, disciplinárneho a súťažneho poriadku SFZ vo viacerých častiach so sprievodným vyjadrením kompetentných odborníkov, zdôvodňujúcich úpravu jednotlivých poriadkov  v zmysle modernej medzinárodnej legislatívy. Návrhy na zmenu registračného a prestupového, disciplinárneho a súťažneho poriadku SFZ nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-pripomienkove-konanie. Prípadné podnety a návrhy na skvalitnenie predpisov SFZ prosíme adresovať na e-mailovú adresu: [email protected]

21.05.2021Usmernenie pre organizovanie MFS riadených ObFZ BB.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal Vyhlášku k obmedzeniam hromadných podujatí od 17. mája 2021 (paragraf k športovým podujatiam platný už od 15. mája) nájdete tu (https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_208.pdf). Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme a odvíjajú sa v závislosti od stupni varovania podľa COVID Automatu.

Pre športové podujatia platí:

 • Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach okresoch 1. stupňa varovania a lepších (zelená, žltá, oranžová, ružová) – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže.
 • Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.
 • 1. stupeň varovania (ružová): do 25 % kapacity hľadiska, max. 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri
 • Monitoring, 1. a 2. stupeň ostražitosti (zelená, žltá, oranžová): podmienky platné pre hromadné podujatia.
 • Organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.
 • Sedenie v každom druhom rade.
 • Zakázaná konzumácia jedál a nápojov.
 • Organizátor musí vyčleniť dostatok personálu na dohľad nad dodržiavaním opatrení.
 • Pre športové súťaže a tréningy sú stanovené rôzne podmienky pre jednotlivé stupne COVID automatu. Zaradenie okresu v COVID Automate si overíte tu: http://www.covidsport.sk/

 

V prípadoch, kedy sa pre vstup na hromadné podujatie vyžaduje negatívny test na COVID-19, je ho naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny, alebo 4 týždne od očkovania prvou dávkou vektorovej vakcíny, alebo 14 dní po prvej dávke ľubovoľnou vakcínou, ak osoba bola zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov.

 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
 • organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,
 • organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,
 • organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na hromadnom podujatí,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u.

 

Na základe uvedeného odporúčame klubom sledovať v akom stupni varovania sú a v zmysle toho prijali opatrenia  a dodržiavali základné hygienické pravidlá. Za štart hráčov s negatívnym testom zodpovedá klub,          hráči a taktiež funkcionári klubu sú povinní mať výsledok testu so sebou, pre prípad kontroly z Úradu verejného zdravotníctva.

 

Sme si vedomí toho, že prijaté opatrenia sťažujú organizáciu MFS, no žijeme v špecifickej dobe a pokiaľ chceme hrať futbal musíme ich rešpektovať a prispôsobiť sa. Je dosť možné, že aj od budúcej sezóny bude možné hrať len v neštandardnom režime a za prísnych hygienický a pandemických opatrení. Samozrejme, že všetci by sme boli radi, keby sa veci vrátili do normálu, no nikto netuší, kedy ten stav nastane. Zároveň chceme upozorniť, že o zámere dohrať minimálne jesennú časť sme informovali širokú futbalovú verejnosť už v Úradnej správe č. 18     zo dňa 05.03.2021, kde bolo okrem iného aj zverejnené Komuniké zo zasadnutia 02.03.2021 VV SFZ (https://www.futbalsfz.sk/komunike-zo-zasadnutia-vv-sfz-zo-dna-232021), ktorým VV SFZ prijal viacero dôležitých rozhodnutí,  medzi nimi aj možný scenár a pravidlá dohratia pandémiou prerušených majstrovských regionálnych a oblastných súťaží ročníka 2020/2021.

 

VV ObFZ BB má eminentný záujem aby sa rozbehli aj súťaže mládeže, no uvedomuje si, že za takto nastavených podmienok je to zložité. Samozrejme berie do úvahy aj obavy rodičov o zdravie svojich detí, výhrady a problémy klubov pri opätovnej činnosti. ŠTK na základe toho prijal rozhodnutie, že súťaže zatiaľ zostávajú otvorené na dohratie jesenných zápasov podľa zverejnenej termínovej listiny, no preferuje dobrovoľné odohratie zápasov na základe vzájomnej dohody, tzn. že je na uvážení klubov, či tieto MFS odohrajú alebo sa anulujú. Keďže na MFS st. žiakov a dorastu sa nominujú aj rozhodcovia, ŠTK vyzýva kluby, ktoré nemajú záujem odohrať zostávajúce MFS, aby na sekretariát ObFZ nahlásili svoj zámer neodohrať dané MFS.

17.05.2021AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 15. mája 2021

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila 

09.05.2021AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 10. mája 2021)

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila 

03.05.2021AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 3. mája 2021)

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila

26.04.2021AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE (účinné od 26. apríla 2021)

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila 

17.04.2021USMERNENIE (účinné od 19. apríla 2021)

USMERNENIE (účinné od 19. apríla 2021)

k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021

vydané dňa 16.4.2021

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 186/2021“) v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15.4.2021 (ďalej len „vyhláška č. 175/2021“) a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021 nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

 1. Východiská a právna úprava vyhlášok ÚVZ SR

V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 186/2021 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimky z tohto zákazu sú definované v § 4 ods. 2 citovanej vyhlášky, pričom výnimku majú v súlade s:

-   § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky aj hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania s tým, že za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

-  § 4 ods. 2 písm. h) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže FORTUNA ligy a II. futbalovej ligy, na ktoré sa toto usmernenie nevzťahuje,

-  § 4 ods. 2 písm. j) vyhlášky športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia.

Zároveň podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 186/2021 sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú  ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť a zároveň sa podľa § 4 ods. 3 písm. l) vyhlášky č. 186/2021 v prípade hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava jedna osoba trénera.

V súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov s tým, že v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) a e) tejto vyhlášky sa táto povinnosť nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách.

Zároveň v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky. Táto povinnosť sa v súlade s § 3 ods. 2 písm. a) a f) citovanej vyhlášky nevzťahuje na deti do 6 rokov veku a na osoby pri výkone športu.

2.  Uznesenie vlády SR č. 203/2021

V rámci uznesenia vlády SR  č. 203/2021 je podľa bodu B.1. obmedzená s účinnosťou od 19. apríla 2021 sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na vybrané výnimky a výnimkou je podľa bodu 14. aj cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu alebo na účel pobytu na exteriérovom alebo interiérovom športovisku za predpokladu, že

a)  sa má takýto pobyt vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania, alebo

b)  sa má takýto pobyt v rámci okresu vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania a ide o osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov vrátane ďalších osôb podľa citovaného uznesenia.

3.  COVID semafor pre šport

V závislosti od okresu, kde sa športová aktivita organizuje, platí na organizáciu športovej aktivity COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

Za dodržiavanie podmienok je zodpovedný organizátor športovej aktivity, ktorý je povinný zabezpečiť, aby bola športová aktivita vykonávaná v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi a opatreniami príslušných orgánov.

4.  USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

Vychádzajúc z vyššie uvedeného SFZ zotrváva na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ) všetkých seniorských súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ DO ODVOLANIA. SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL a II. futbalovej ligy), sa riadia COVID semaforom pre šport  a týmito pravidlami:

-  nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športové kempy, prípravné zápasy a pod., pričom výnimku z týchto zákazov majú hromadné športové podujatia vymedzené vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. h) a j) vyhlášky č. 186/2021. Za dodržania všetkých podmienok je na takýchto podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

TRÉNINGOVÝ PROCES

-  športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do tréningového procesu,

-  umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

-  skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore športoviska presiahnuť 6 športujúcich osôb/hráčov + 1 tréner; za športovisko sa považuje napr. 1 tréningové ihrisko, hala, atď., t.j. napr. na každom tréningovom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať  len max. 6  športujúcich osôb s trénerom. Týmto výrazne neodporúčame obchádzať uvedené pravidlo napr. umelým rozdelením tréningovej plochy na viacero častí!!! Tieto podmienky vo vzťahu k  obmedzenia počtu osôb na jednom športovisku sa budú prehodnocovať a na aktualizácie a uvoľňovanie tohto opatrenia príslušnými orgánmi budeme promptne reagovať. V súčasnosti je však nutné dodržiavať vyššie uvedené pravidlo jednej skupiny osôb na jednom športovisku.

-  hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

-  je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,

-  na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

-  SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové použitie WC) a všetky hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a jednorazovými papierovými utierkami,

-  po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,

-  pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

-  uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.

26.02.2021Všetky súťaže sú prerušené do odvolania

Slovenský futbalový zväz rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.
45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí účinná od 8. futruára 2021.
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 "Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy."
(celý text nájdete na linku)
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_19_2021.pdf

18.01.2021

Výkonný výbor ObFZ BB na svojom decembrovom zasadnutí na návrh ŠTK schválil pokiaľ to pandemická situácia a klimatické podmienky dovolia plán dohrávok jesennej časti a termínovú listinu jarnej časti ročníka 2020/2021. Situácia nie je jednoduchá a vypadá zložito aj v ďalšom období, preto VV ObFZ BB spolu s riadiacimi komisiami bude promptne reagovať na vývoj situácie a kluby bude včas informovať. Dúfame, že spoločnými silami súťažný ročník dohráme, no bude potrebná dávka kolegiality, ochoty a pochopenia.

ŠTK ďalej oznamuje, že bude akceptovať akékoľvek hracie plochy a termíny dohrávok, no musia sa uskutočniť pred začiatkom jarnej časti súťaže.

I. trieda

 

14.3.2021

 Č.Balog

Strelníky

10.kolo

14:00 hod.

 

Nemecká

Lučatín

11.kolo

14:00 hod.

21.3.2021

Braväcovo

Poniky

8.kolo

14:30 hod.

 

Lučatín

Valaská

8.kolo

14:30 hod.

 

Jasenie

 Č.Balog

9.kolo

14:30 hod.

 

Sl.Ľupča

Beňuš

11.kolo

14:30 hod.

28.3.2020

12.kolo

UHČ – 15:00 hod.

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

2.4.2021

13.kolo

Veľký piatok UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

4.4.2021

14.kolo

 

 

Začiatok jarnej   časti 2020/2021

11.4.2021

16.kolo

 

 

 

18.4.2021

17.kolo

 

 

 

25.4.2021

18.kolo

 

 

 

2.5.2021

19.kolo

 

 

 

9.5.2021

20.kolo

 

 

 

16.5.2021

21.kolo

 

 

 

23.5.2021

22.kolo

 

 

 

30.5.2021

23.kolo

 

 

 

6.6.2021

24.kolo

 

 

 

11.6.2021

15.kolo

piatok o 17:30   hod.

 

Dohrávka 2.   jarného kola

13.6.2021

25.kolo

 

 

 

20.6.2021

26.kolo

 

 

 

 

II. trieda

 

7.3.2021

Riečka

D.Lehota

11.kolo

14:00 hod.

14.3.2021

 Č.Balog "B"

P.Polhora

9.kolo

14:00 hod.

 

Riečka

Tajov

9.kolo

14:00 hod.

21.3.2021

12.kolo

14:30 hod.

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

28.3.2020

13.kolo

UHČ – 15:00 hod.

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

2.4.2021

16.kolo

Veľký piatok UHČ

 

Začiatok jarnej   časti 2020/2021

4.4.2021

22.kolo

 

 

 

11.4.2021

18.kolo

 

 

 

18.4.2021

19.kolo

 

 

 

25.4.2021

20.kolo

 

 

 

2.5.2021

21.kolo

 

 

 

9.5.2021

17.kolo

 

 

 

14.5.2021

29.kolo

piatok o 17:00   hod.

 

 

16.5.2021

23.kolo

 

 

 

23.5.2021

24.kolo

 

 

 

30.5.2021

25.kolo

 

 

 

4.6.2021

30.kolo

piatok o 17:30   hod.

 

 

6.6.2021

26.kolo

 

 

 

12.6.2021

27.kolo

 

 

 

19.6.2021

28.kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. trieda dorast

 

14.3.2021

Selce

Braväcovo

6.kolo

14:00hod.

21.3.2021

Hrochoť

Braväcovo

7.kolo

14:30 hod.

28.3.2020

Selce

Hrochoť

8.kolo

15:00 hod.

 

Brusno   "B"

Badín

7.kolo

15:00 hod.

4.4.2021

9.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

11.4.2021

10.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

18.4.2021

12.kolo

 

 

 

25.4.2021

13.kolo

 

 

 

2.5.2021

14.kolo

 

 

 

9.5.2021

15.kolo

 

 

 

16.5.2021

16.kolo

 

 

 

23.5.2021

17.kolo

 

 

 

30.5.2021

18.kolo

 

 

 

6.6.2021

19.kolo

 

 

 

13.6.2021

20.kolo

 

 

 

20.6.2021

11.kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. trieda st.žiaci

 

14.3.2021

Poniky

Heľpa

5.kolo

14:00 hod.

 

Badín

Brezno

6.kolo

14:00 hod.

21.3.2021

Brezno

Poniky

3.kolo

14:30 hod.

 

Jasenie

Jakub

6.kolo

14: 30 hod.

28.3.2021

7.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

4.4.2021

8.kolo

UHČ

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

11.04.2021

10.kolo

 

 

 

18.4.2021

11.kolo

 

 

 

25.4.2021

12.kolo

 

 

 

2.5.2021

13.kolo

 

 

 

9.5.2021

14.kolo

 

 

 

16.5.2021

15.kolo

 

 

 

23.5.2021

16.kolo

 

 

 

30.5.2021

17.kolo

 

 

 

6.6.2021

18.kolo

 

 

 

13.6.2021

19.kolo

 

 

 

20.6.2021

9.kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. trieda ml.žiaci sk.   "A"

 

1.4.2021

Sásová

Sl.Ľupča

6.kolo

 

3.4.2021

Badín

Sl.Ľupča

7.kolo

 

10.4.2021

Sl.Ľupča

Jakub

8.kolo

 

 

Podkonice

Rakytovce

8.kolo

 

17.4.2021

5.kolo

 

 

dohrávka jeseň -   celé kolo

24.4.2021

10.kolo

 

 

 

1.5.2021

11.kolo

 

 

 

8.5.2021

12.kolo

 

 

 

15.5.2021

13.kolo

 

 

 

22.5.2021

14.kolo

 

 

 

29.5.2021

15.kolo

 

 

 

5.6.2021

9.kolo

 

 

 

 

I. trieda ml.žiaci sk.   "B"

 

10.4.2021

Valaská

Podbrezová

7.kolo

 

17.4.2021

Č.Balog

Valaská

8.kolo

 

 

Podbrezová

Brezno

8.kolo

 

24.4.2021

10.kolo

 

 

 

1.5.2021

11.kolo

 

 

 

8.5.2021

12.kolo

 

 

 

15.5.2021

13.kolo

 

 

 

22.5.2021

14.kolo

 

 

 

29.5.2021

15.kolo

 

 

 

5.6.2021

9.kolo

 

 

 

09.12.2020Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci oznamujeme všetkým futbalovým priaznivcom a športovej verrejnosti, že nás dňa 9. decembra navždy opustil po dlhej a ťažkej chorobe bývalý predseda a dlhoročný funkcionár FK Sokol Nemecká

 

Peter Oroš

 

Peter, na Tvoj dobrosrdečný úsmev, veselú povahu a dobrú vôľu nikdy nezabudneme.

Česť Tvojej pamiatke.

Posledná rozlúčka s našim priateľom a kamarátom bude v pondelok 14. decembra o 13,00 hodine v kostole v Nemeckej.

20.11.2020Čerpanie kreditov za mládežnícke družstvá

Zostáva posledný týždeň (aktualizované 10.12.2020)

Pripomíname futbalovým funkcionárom, ktorí mali v uplynulej sezóne 2019/2020 zaradené v súťažiach aspoň jedno aktívne mládežnícke družstvo a ešte nevyčerpali naň všetky kredity, že doba čerpania uplynie dňa 10. decembra 2020. Žiadame vás, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom na futbalnet.shop.

Stav nevyčerpaných prostriedkov futbalových klubov, patriacich pod naše ObFZ je ku dňú 10. 12. 2020 nasledovný:

FK 34 Brusno - Ondrej: 15,25 €; ŠK Heľpa: 157,29 €.

 

17.10.2020Dočasná zmena sídla ObFZ Banská Bystrica

Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že sídlo ObFZ Banská Bystrica je dňom 16. októbra 2020 dočasne presťahované do priestorov budovy bývalého sídla SAD na Partizánskej ceste číslo 97 (od budovy SsFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km).

Z tohto dôvodu je aj dočasne nefunkčná pevná linka sekretariátu 048/ 41 42 254 (až do preloženia a zapojenia v nových priestoroch). V prípade nutnosti kontaktujte zväz mailom ([email protected])  alebo na mobilnom čísle 0905 728 487. 

Zároveň Vám oznamujeme, že na základe súčasnej koronavírovej situácie vykonáva sekretariát prácu z domu (home office) až do odvolamia.

12.10.2020Oblastné súťaže prerušené do odvolania

Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ Banská Bystrica.

Týka sa to aj odložených, nariadených, dohodnutých aj všetkých dohrávaných stretnutí od 13. 10. 2020 – vrátane, odkedy platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb.

01.10.2020Hrať sa bude - s hraničným číslom 50!!!

Podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 30. septembra 2020, budú môcť pokračovať všetky majstrovské futbalové súťaže. Avšak popri všeobecne záväzných pandemických opatreniach, musí platiť aj podmienka, že v každom okamihu zápasu môže byť v jeho dejisku maximálne 50 osôb (hráči, realizačný team, delegované osoby, nevyhnutný obslužný personál a pod.), eventuálne diváci – to všetko do počtu 50.

Ak počet zainteresovaných na zápase (najmä v prípade mládežníckych turnajových súťaží), presiahne počet 50 osôb, musia sa hrať bez divákov !

Viac informácií a presných pokynov nájdete na stránke:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

25.09.2020
 
Oznamujeme všetkým, ktorí ste poznali TIBOR BLAŽÍNA - bývalého rozhodcu, delegáta a funkcionára SsFZ, že nás opustil vo veku 73 rokov. Česť jeho pamiatke!
 
 
 
 

FACEBOOK

KONTAKTUJTE NÁS